28 maja sesja Rady Miejskiej

23 projekty uchwał będą przedmiotem XV sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 28 maja 2020 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XII i XIII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Jana Kasprowicza i Mikołaja Reja (208/49),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Jana Kasprowicza i Władysława Reymonta (208/50),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Mikołaja Reja (208/51),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta (208/52),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Mikołaja Reja (208/53),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta (208/54),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Władysława Reymonta i Jana Kasprowicza (208/55),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Jana Kasprowicza i Aleksandra Fredry (208/56),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta (208/57),

·  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry (208/58),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta (208/59),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry (208/60),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry (208/61),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry (208/62),

· w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym udziałów w prawie własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II,

· w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości,

· w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o.,

· zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 r.,

· zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata (2020–2024),

· w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

· w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele farnym w Gostyniu,

· w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Otówku,

· w sprawie przyznania nagrody gminy Gostyń pod nazwą „Laur Gostynia” w kategorii indywidualnej.

Radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za I kwartał 2020 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Następnie zostaną przedstawione wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej prze Komisję Rewizyjną kontroli. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.