„Czwartki z Prawem”

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego. Konsultacje z mecenasem Leszkiem Rozworą odbędą się w czwartek 21 maja 2020 roku w godzinach 13.00-15.00 za pomocą narzędzia do spotkań online Jitsi.org.

Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa należy wypełnić formularz internetowy na stronie: http://bit.ly/prawo_SWPPG lub umówić się telefonicznie 537 007 087.

W ramach programu będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie:

· Tarczy Antykryzysowej,

· prawa gospodarczego,

· prawa spółek,

· prawa pracy,

· sukcesji,

· umów handlowych,

· dochodzenia należności,

· prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Doradztwo nie obejmuje przygotowywania projektów umów, pism procesowych oraz innych dokumentów.

Mecenas Leszek Rozwora – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalizacji szacowanie nieruchomości. W latach 2010 – 2014 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych. Prowadzi własną kancelarie prawną od 2007 roku.