Laur Gostynia

Do środy 15 kwietnia 2020 roku można zgłaszać kandydatury do nagrody gminy Gostyń „Laur Gostynia”.  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zgłoszenia kandydatów można dokonać poprzez przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, 63-800 Gostyń) lub w formie elektronicznej podpisanych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: um@gostyn.pl.

„Laur Gostynia” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Radę Miejską w Gostyniu za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, badań regionalnych, przedsiębiorczości, promowania Gostynia w kraju i za granicą, realizacji idei wolontariatu i pracy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Gostyń. Nagroda może być przyznana w kategorii indywidualnej lub zespołowej.

Prawo zgłaszania kandydatur do wyróżnienia przysługuje komisjom branżowym Rady Miejskiej, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, Burmistrzowi Gostynia, radom sołeckim i osiedlowym, grupie 4 radnych oraz grupie przynajmniej 15 mieszkańców.

Zgłoszone kandydatury powinny być opatrzone stosownym uzasadnieniem zawierającym podstawowe informacje o kandydacie, dane zgłaszających, a w przypadku stowarzyszeń także wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydata zawierającą informację o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury do nagrody twórczej „Laur Gostynia”.

Wnioski analizowane będą przez komisję w składzie - Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. Komisja może przedstawić projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody lub odstąpić od przyznania nagrody.

Szczegółowy regulamin przyznawania nagrody oraz wzór listy osób zgłaszających kandydata do nagrody do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania: