MGOPS – zmiany w obsłudze klienta

Od 25 maja 2020 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wznawia bezpośrednią obsługę klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Do budynku Ośrodka należy wchodzić głównym wejściem. W Biurze Obsługi Klientów może przebywać w tym samym czasie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Wchodząc do budynku należy zasłonić usta i nos, a po wejściu do budynku zdezynfekować ręce. Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składnia wniosków poprzez platformę e-PUAP lub poprzez placówki pocztowe w celu załatwienia sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa. Korespondencję można dostarczyć także poprzez pozostawienie dokumentów w specjalnej skrzynce przymocowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka.