NGO: przyznano dotację

Burmistrz Gostynia przyznał dotację w wysokości 50.000 zł Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „TRATWA” na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń pn. „Klub Dziecięco – Młodzieżowy TRATWA”.

Komisja Opiniująca dokonała oceny złożonej oferty i zarekomendowała przyznanie dotacji. Na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o finansowym wsparciu wykonania zadania.