Nie żyje Ksawery Kempa

Nie żyje Ksawery Kempa  nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Zmarł w środę 18 marca 2020 roku. Miał 52 lata.

Ksawery Kempa swoją karierę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej w Pasierbach. 1 września 1993 roku został nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu, także jako nauczyciel nauczania początkowego, uczył również matematyki i informatyki. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 18 lipca 2001 roku, a od 1 lutego 2012 roku pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Ksawery Kempa otrzymał wiele nagród i wyróżnień - m.in. Nagrody Dyrektora, Nagrody Burmistrza Gostynia. Był też ekspertem z  listy Ministra Edukacji Narodowej, wchodzącym w skład komisji kwalifikacyjnych  lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W środowisku lokalnym dał się poznać jako społecznik i dobry organizator.  Ksawery Kempa był inicjatorem rozbudowy i ustawicznej modernizacji sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Wprowadzanie najnowszych technologii informatycznych było Jego pasją, co w dużym stopniu przełożyło się na polepszenie warunków pracy całej społeczności szkolnej.

Jako wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu dał się poznać jako człowiek, który potrafił motywować do działania zarówno pracowników szkoły, jak i jej uczniów.

W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.