Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu uruchamia możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie PUP.