Odwołany konkurs ofert

Konkurs ofert na działania na rzecz integracji europejskiej, ogłoszony 26 lutego 2020 roku przez Burmistrza Gostynia, został w środę 18 marca odwołany. Przyczyną takiej decyzji jest rozprzestrzenianie się na świecie pandemii i obowiązujący do odwołania, począwszy od minionej soboty 14 marca, stan zagrożenia epidemicznego na obszarze całego kraju.
Dokonanie oceny prawdopodobieństwa możliwości realizacji projektów z udziałem partnerów zagranicznych jest w chwili obecnej niemożliwe, zwłaszcza że w innych krajach, w tym także w krajach potencjalnych partnerów projektowych, wprowadzono również działania mające zapobiec pandemii koronawirusa.
Jak zaznaczył Burmistrz Gostynia w zarządzeniu odwołującym konkurs, rozdysponowanie pieniędzy przewidzianych w budżecie gminy Gostyń na rok 2020 na wsparcie działań na rzecz integracji europejskiej, nastąpi - w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - gdy ustaną okoliczności związane ze stanem zagrożenia epidemicznego.
Pełen tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj.