Odwołany otwarty konkurs ofert dotyczący „Nocy Muzeów”

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Noc Muzeów”, ogłoszony 26 lutego 2020 roku przez Burmistrza Gostynia, został odwołany. Przyczyną takiej decyzji jest rozprzestrzenianie się na świecie pandemii i obowiązujący do odwołania stan epidemii na obszarze całego kraju.

Pełen tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj.