Otwarcie fragmentu obwodnicy Gostynia - piątek 15 maja

Zakończyły się prace przy budowie pierwszego odcinka drogi o długości blisko dwóch kilometrów. Początek inwestycji to miejscowość Drzęczewo Drugie, a koniec - skrzyżowanie ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. W ramach tego zadania wybudowano jedno skrzyżowanie, przebudowano dwa już istniejące oraz powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku.

Teraz na wykonanie kolejnego etapu inwestycji czeka odcinek o długości 6,6 km, który jest realizowany w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe, które w kolejnym etapie umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Łączna długość obwodnicy Gostynia wyniesie 8,4 km. Całkowita wartość zadania to ponad 116 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach WRPO wynosi ponad 85,5 mln złotych.

Źródło informacji: WZDW w Poznaniu