Poprowadzą Akademię Przyszłych Rodziców i poradnię laktacyjną

Przychodnia Lekarza POZ „MEDICUS” Magdalena Kurnatowska w Gostyniu realizuje dwa programy polityki zdrowotnej - „Gostyńską Akademię Przyszłych Rodziców - zajęcia w szkole rodzenia” oraz poradnię laktacyjną. Oba programy finansowane są przez gostyński samorząd.

W ramach „Gostyńskiej Akademii Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia” prowadzone są spotkania dla przyszłych rodziców. W każdym cyklu odbywa się ich co najmniej 13. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży, zasady prawidłowego odżywania, zasady opieki poporodowej, stany emocjonalne w czasie ciąży, karmienie piersią, techniki relaksacyjne i ćwiczenia przygotowujące do porodu, pielęgnację noworodka/niemowlęcia, pierwszą pomoc w stanach naglących u noworodka i niemowlęcia, rolę i zadania ojca w czasie porodu i po porodzie, uprawnienia związane z rodzicielstwem wynikające z kodeksu pracy. Zajęcia przeprowadzane są przez: położną, fizjoterapeutę, psychologa, lekarzy specjalistów w tym. m.in. ginekologa-położnika, neonatologa, pediatrę oraz prawnika.

Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń to kolejny element polityki prorodzinnej realizowany w tym roku przez samorząd. Program przeznaczony jest dla kobiet w ciąży, matek karmiących i ich rodzin, mieszkańców gminy Gostyń oraz personelu medycznego sprawującego opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym. Opieką poradni laktacyjnej objętych zostanie 250 kobiet a 25 pracowników służby zdrowia, którzy zajmują się opieką nad kobietami w okresie okołoporodowym weźmie udział w szkoleniu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 696 147 004 oraz 661 602 200.