Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w Punkcie Wsparcia

Od czwartku 9 września 2021 roku gmina Gostyń uruchamia dodatkową formę pomocy w lokalnym Punkcie Wsparcia w postaci dyżuru specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy.

Z pomocy specjalisty skorzystać mogą osoby doznające przemocy, jak również osoby, które mają trudności z kontrolowaniem zachowań agresywnych.

Bezpłatną pomoc można uzyskać w czasie wizyty osobistej w każdy czwartek w godzinach 15.00-18.00 w Punkcie Wsparcia w Gostyniu, ul. Fabryczna 1.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Rodzina – wartości drużyna” finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.