Usuwanie azbestu

Urząd Miejski w Gostyniu informuje o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Gostyń.

Z programu skorzystać mogą: osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać na niżej załączonym formularzu w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio do skrzynek umieszczonych na budynkach Urzędu – przy wejściu do Ratusza (Rynek 2) i przy ul. Wrocławskiej 256. Program współfinansowany jest przez gminy powiatu gostyńskiego, Powiat Gostyński oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwaniem niebezpiecznej substancji zajmie się firma wybrana w przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

W 2020 roku zrealizowane zostaną również wnioski złożone w 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 65 575 21 21 bądź elektronicznie: dnawrocka@um.gostyn.pl

Pliki do pobrania: