Usuwanie azbestu

USUWANIE AZBESTU w 2020 r.

Urząd Miejski w Gostyniu informuje o zaprzestaniu z dniem 15.06.2020 r. przyjmowania nowych wniosków na likwidację wyrobów azbestowych, ze względu na dużą ich ilość (kumulacja z 2 lat) oraz ograniczone środki finansowe.

Ponadto prace polegające na odbiorze wyrobów azbestowych z terenów nieruchomości na terenie gminy Gostyń zostały zakończone w dniu 15.07.2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 65/ 5752121 bądź pod adresem e-mailowym: dnawrocka@um.gostyn.pl