Wspieraj Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przy wsparciu gminy Gostyń przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Wsparcie w szczególności polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia.

By otrzymać wsparcie wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie poprzez specjalną infolinię (22 505 11 11), a wtedy konsultant poinformuje lokalny ośrodek pomocy społecznej. Senior otrzyma informację zwrotną z MGOPS-u o przydzieleniu wolontariusza.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.

Wspieraj Seniora
Wspieraj Seniora