31 stycznia rusza nabór do przedszkoli

W poniedziałek 31 stycznia rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli w Gostyniu i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na terenach wiejskich na rok szkolny 2022/2023. Wnioski można składać do piątku 11 lutego 2022 roku.

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci urodzone w 2016 roku podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, a urodzone w 2017, 2018 i 2019 roku mają prawo do wychowania przedszkolnego. W pierwszej kolejności do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Gostyń.

Do czwartku 17 lutego 2022 roku dyrektorzy przedszkoli i szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice lub opiekunowie prawni w terminie od czwartku 17 lutego 2022 roku do poniedziałku 21 lutego 2022 roku powinni złożyć w przedszkolu, szkole, do której dziecko zostało przyjęte pisemne potwierdzenie woli przyjęcia. We wtorek 22 lutego 2022 roku dyrektorzy poinformują rodziców o wynikach naboru poprzez wywieszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w:

 • Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 00 45,
 • Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 31 06,
 • Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 12 88,
 • Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 39 96,
 • Przedszkolu Miejskim nr 7 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 13 62,
 • Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu pod numerem 65 575 14 31,
 • Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie pod numerem telefonu 65 571 81 70,
 • Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie pod numerem telefonu 65 571 03 27,
 • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie pod numerem telefonu 65 572 09 39,
 • Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli pod numerem telefonu 65 572 30 65,
 • Szkole Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie pod numerem telefonu 65 572 06 14.