Awans zawodowy nauczycieli w 2022 roku

W wakacje w gminie Gostyń przeprowadzono 9 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego. Jeszcze w sierpniu nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego otrzymali:

·         Katarzyna Adamkiewicz – Przedszkole Miejskie nr 2 w Gostyniu

·         Dorota Przybył – Przedszkole Miejskie nr 5 w Gostyniu

·         Magdalena Kusz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu

·         Anna Białecka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu

·         Daria Jakubiak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu

·         Anna Dominiak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu

·         Jolanta Fajczyk - Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu

·         Marzena Michnowska – Szkoła Podstawa nr 5 w Gostyniu

·         Jakub Majchrzak – Szkoła Podstawowa w Goli.

Do Urzędu Miejskiego w Gostyniu w czerwcu 2022 roku wpłynęło 9 wniosków nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Gostyń o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrz Gostynia powołał komisje egzaminacyjne, które przeprowadziły postępowania, podczas których nauczyciele zdali egzamin.