Dni Gostynia - D-DAY

6 czerwca przypada rocznica otwarcia drugiego frontu na zachodzie Europy, kiedy to wojska amerykańskie, brytyjskie, kanadyjskie, a kilka dni później polskie, wdarły się do Normandii, przełamując niemiecką obronę.

Z tej okazji na terenie Handmet Military, (ul. Strzelecka 9) odbędzie się D-DAY.

W godz. 18.00-21.00 zaprezentowane zostaną pojazdy i sprzęt wojskowy z okresu walk w Normandii oraz kino polowe „Cinema Normandie”, w którym omawiany będzie 6 czerwca 1944 rok, a ilustracją będą fragmenty filmów.