Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych :
·         w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry (https://biuletyn.gostyn.pl/zarzadzenie/12405/zarzadzenie-nr-783-2022),

·         w Gostyniu przy ul. Jana Kasprowicza

·         w Gostyniu przy ul. Poznańskiej

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

·         w Gostyniu przy ul. Bolesława Chrobrego

·         w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej

przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl