Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Gostyniu na zapleczu ul. J. Słowackiego (https://biuletyn.gostyn.pl/zarzadzenie/12496/zarzadzenie-nr-829-2022), przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Sprawę prowadzi: Justyna Sarbinowska, Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 575 21 20, jsarbinowska@um.gostyn.pl