Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poszukuje osoby na stanowisko stanowisko ds. kadr, płac i księgowości budżetowej w Dziale Finansowym. Kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do piątku 16 października 2020 roku.
Kandydaci powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz być niekaranymi za umyślnie popełnione przestępstwo. Warunkiem jest również przynajmniej średnie wykształcenie ekonomiczne, a mile widziane wyższe – na kierunku: rachunkowość, finanse, ekonomia. Przydatne byłoby posiadanie przynajmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej, zwłaszcza w księgowości, sprawne obsługiwanie komputera, w tym w zakresie korzystania z fachowego oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowego, płacowego itd.
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: wykonywanie czynności księgowych, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, czy prowadzenie spraw kadrowych.
Szczegółowe informacje o naborze, w tym wykaz wymaganych do złożenia dokumentów, można znaleźć tutaj.