"Karta Dużej Rodziny"

"Karta Dużej Rodziny" to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, z którego mogą skorzystać także mieszkańcy gminy Gostyń. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Prawo do posiadania „Karty Dużej Rodziny” przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do „Karty Dużej Rodziny” przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

By otrzymać "Kartę Dużej Rodziny", która uprawniała będzie do zniżek należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku, a następnie przesłać go elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego. Wniosek można odebrać i złożyć także w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, pokój nr 9).

Firmy i instytucje, które chcą zostać partnerami i dołączyć do programu "Karta Dużej Rodziny" wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację. Informacje o tym, jak zostać partnerem KDR można znaleźć na https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zostac-partnerem.

Wykaz podmiotów oferujących zniżki można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.