Konkurs „Gościnna wieś”

Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna ogłosił konkurs dla mieszkańców wsi na przygotowanie prezentacji najciekawszych lub najbardziej oryginalnych atrakcji danej miejscowości. Dla zwycięskiej miejscowości przewidziano organizację imprezy turystyczno – rekreacyjnej sfinansowanej przez Związek, wsparcie finansowe w utworzeniu punktu turystycznego np. punktu postoju na szlaku turystycznym oraz opracowanie i zamieszczenie informacji o nagrodzonej atrakcji w Mobilnym Asystencie Turysty.

Mieszkańcy wsi w ramach prezentacji konkursowej mogą opisać i udokumentować atrakcje przyrodnicze, kulturowe, architektoniczne, zabytki ruchome oraz niematerialne atrakcje historyczne.

Szczegóły konkursu i regulamin do wglądu na stronie organizatora.