Kontakt

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń

tel. +48 655752110
tel. +48 655752150

Wydziały Urzędu Miejskiego w Gostyniu mieszczą się w trzech budynkach:

  • w ratuszu, Rynek 2 (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Wydział Finansowy, Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych),
  • przy ul. Wrocławskiej 256 (Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Wydział Organizacyjny),
  • przy ul. Fabrycznej 1 (Komenda Straży Miejskiej).

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego

Poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Telefony bezpośrednie

Telefony do pracowników Urzędu Miejskiego

 

Dane kontaktowe redakcji strony internetowej www.gostyn.pl:
Gmina Gostyń
Rynek 2
63-800 Gostyń
e-mail: redakcja@gostyn.pl
tel.: 65 575 21 50
redaktor naczelny: Monika Wozik

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawcza (ESP) Urzędu Miejskiego w Gostyniu to:
/3004023/SkrytkaESP

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113. Więcej o danych osobowych w Urzędzie Miejskim można znaleźć tutaj.