Ludność

Na terenie gminy Gostyń mieszka na stałe 27.565 osób, z czego największa grupa w mieście – 19.799.

Najliczniej zamieszkałymi wsiami są: Brzezie (1.006), Gola (791), Kunowo (658) i Krajewice (607).

Najmniej osób mieszka w Klonach (4), Miranowie (5), Płaczkowie (6), Aleksandrowie (7) i Leciejewie (9).

Liczba osób w poszczególnych miejscowościach w gminie Gostyń:

Gostyń – 19.799

Aleksandrowo – 7

Bogusławki – 145

Bronisławki – 12

Brzezie – 1.006

Czachorowo – 337

Czajkowo – 198

Dalabuszki – 162

Daleszyn – 496

Dusina – 230

Gaj – 10

Gola – 791

Huby Pijanowskie – 28

Klony – 4

Kosowo – 430

Krajewice – 607

Kunowo – 658

Leciejewo – 9

Malewo – 47

Markowo – 23

Miranowo – 5

Osowo – 273

Ostrowo – 137

Otówko – 16

Płaczkowo – 6

Siemowo – 404

Sikorzyn – 220

Stankowo – 314

Stary Gostyń – 454

Stężyca – 110

Szczodrochowo – 73

Tworzymirki – 163

Witoldowo – 95

Ziółkowo – 296

Ponadto na terenie gminy przebywa czasowo 354 osób, z czego 292 w Gostyniu.

Wszystkie dane z rejestru mieszkańców dotyczą stanu odnotowanego w dniu 31.12.2019 roku.