Mobilne biblioteki w ofensywie - konferencja w Gostyniu

Doświadczeniom zebranym w toku eksploatacji użytkowników bibliobusów oraz odważnym planom na przyszłość obecnych i przyszłych użytkowników bibliotek mobilnych, poświęcone były wystąpienia podczas konferencji zorganizowanej w piątek 23 września 2022 roku w Gostyniu. Organizatorem było Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Bibliotek Moblinych wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Gostyń, a miejscem obrad - salka konferencyjna miejscowego Muzeum.
Przemysław Pawlak, dyrektor gostyńskiej Biblioteki, a zarazem prezes zarządu stowarzyszenia, witając przybyłych na konferencję, zaprezentował jej program i zachęcił uczestników do aktywnego udziału. Grono placówek zainteresowanych uruchomieniem własnej biblioteki mobilnej rośnie, stąd też bardzo istotne jest uzyskanie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu, a także wspólne działanie na rzecz popularyzacji tej formy kontaktu z czytelnikami oraz znajdowania optymalnych modeli finansowania, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł.
Przy okazji konferencji wydana została publikacja pt. "Biblioteki mobilne w Polsce i w Europie".
Relacja z konferencji dostępna jest na stronie internetowej biblioteka.gostyn.pl.