Nabór uzupełniający na rachmistrza

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – uzupełniający nabór rachmistrza spisowego - wydłużony termin

 

Do piątku 10 września 2021 r. potrwa uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest prowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi być osobą pełnoletnią, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Taka osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzony po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu         posługiwać się będzie własnym urządzeniem z dostępem do internetu (rekomendowane są laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza wpisywani będą kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi). O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego (załącznik do pobrania).

Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gostyniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, Rynek 2, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021”, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@gostyn.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). Liczy się termin dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

 

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu 65 575 21 36.

 

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można znaleźć na stronie: https://spis.gov.pl

 

Pliki do pobrania: