Nie żyje Marian Tyrzyk

Zmarł Marian Tyrzyk – działacz rzemieślniczy, od wielu lat związany z gostyńskim Cechem Rzemiosł Różnych, inicjator i propagator gostyńsko-drezdeńskiej współpracy gospodarczej. Miał 79 lat.
Marian Tyrzyk od 1995 roku pełnił funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu. Szefował gostyńskim rzemieślnikom przez 27 lat.
Od 2005 roku aktywnie działał na rzecz gostyńsko-drezdeńskiej współpracy gospodarczej. Wówczas miały miejsce pierwsze kontakty między Cechem Rzemiosł Różnych w Gostyniu a Izbą Rzemieślniczą w Dreźnie. Rok później podpisana została umowa o współpracy, zaś Marian Tyrzyk stał się propagatorem tych działań na wielu polach. Aktywnie angażował się w relacje polsko-niemieckie aż do 2022 roku.
Działalność Mariana Tyrzyka na rzecz krzewienia kultury rzemieślniczej, nie tylko lokalnie, ale poza granicami kraju, została doceniona również na szczeblu wojewódzkim. Od roku 2014 Marian Tyrzyk pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Rezygnację z tej funkcji złożył miesiąc temu.
Za swoją działalność Marian Tyrzyk został uhonorowany branżowymi rzemieślniczymi odznaczeniami: „Szablą Kilińskiego” (2016) oraz platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” (2022). Zarząd Izby Rzemieślniczej w Dreźnie przyznał mu „Honorową Złotą Igłę” (2022) za zasługi na rzecz międzynarodowej współpracy gospodarczej. W 2003 roku Marian Tyrzyk został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.
W ostatnich miesiącach zmagał się z ciężką chorobą.

Marian Tyrzyk zmarł 18 maja 2023 roku. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę 20 maja.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.