Nowy strażnik miejski

1 stycznia 2021 r. w szeregach gostyńskiej Straży Miejskiej na stanowisku starszego inspektora pracę rozpoczął Rafał Pawłowski z Leszna.

Rafał Pawłowski posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w służbach mundurowych, od 2007 roku związany był ze Strażą Miejską w Lesznie. Wolne stanowisko pracy zostało obsadzone w wyniku porozumienia pracodawców w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Rafał Pawłowski posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności na stanowisku strażnika miejskiego