Obwieszczenie ws. budowy drogi na os. Słonecznym

Gostyń, 24 września 2015 r.

 RI.6733.30.2015                                                                  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 24 września 2015 r. została wydana decyzja Nr 26/2015 (sygn. akt RI.6733.30.2015) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi na Osiedlu Słonecznym (wraz z parkingami, chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem), na terenie działek nr 2100/2, 2086/17, 2093/8, 2091/1, 2093/11, 2098/7, 2093/14, 2092/1, 2094/1, 2100/1, 2098/9, 2098/8, 2096/4, 2098/10, położonych w Gostyniu, rejon Osiedla Słonecznego.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

  Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak