Obwieszczenie ws. rozbudowy budynku SPZOZ w Gostyniu

RI.6733.25.2016

Gostyń, 29 września 2016 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji rozbudowy budynku SPZOZ w Gostyniu z utworzeniem centralnej sterylizatorni i dostosowaniem pozostałej części szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, na terenie działek nr 3727/4, 3727/3, położonych w Gostyniu przy Pl. K. Marcinkowskiego, zostało wydane:

 - postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 22 września 2016 r. nr Le.WN.5151.3525.2.2016

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak