Planowane wyłączenia prądu

Jak informuje spółka ENEA Operator, w najbliższym czasie planowane są następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie naszej gminy:

• w czwartek 15 grudnia 2022 roku

w godz. 9.00–13.00: Gostyń: ul. Laurentowskiego - cała ulica; ul. Modlibowskiej nr 8, 8A, działki nr 212/17, 212/20.

Uwaga! Określenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy według oryginalnego komunikatu ENEA Operator Sp. z o.o.