Planowane wyłączenia prądu

Jak informuje spółka ENEA Operator, w najbliższym czasie planowane są następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie naszej gminy:

•   w czwartek 1 czerwca 2023 roku:

godzinach od 8.00 do 14.00: Gostyń: Osowo nr 1, nr 2 do 6, działki nr 138/2, 145/1, przepompownia.

Określenia instytucji i obiektów o raz adresy podajemy według oryginalnego komunikatu ENEA Operator Sp. z o.o.