Nowe zasady opłacania składek

"Płatnik"

Od 26 stycznia 2019 roku użytkownicy „Płatnika” powinni korzystać z nowej wersji programu. Program „Płatnik” został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program „Płatnik” w nowej wersji umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowszą wersję programu dostępny jest na stronie zus.pl. Tam też można znaleźć krótkie filmy instruktażowe, w których krok po kroku pokazane jest m. in. jak wypełniać nowe dokumenty.