Święto rzemiosła w Dreźnie: Jedność ponad granicami

Uroczyste wręczenie dyplomów mistrzowskich to najważniejsze rzemieślnicze święto w Niemczech. W sobotę 17 września 2022 roku galowe obchody zorganizowała Izba Rzemieślnicza. Do udziału zaproszono też – zgodnie z wieloletnią tradycją – partnerów krajowych i zagranicznych. Wśród gości byli także reprezentanci gostyńskiego Cechu Rzemiosł Różnych, ze Starszym Cechu Benonem Zboralskim, oraz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, z jego prezesem Krzysztofem Marcem. Wizyta była okazją do dokonania ustaleń odnośnie wspólnych przedsięwzięć w najbliższych miesiącach.
286 absolwentów, w tym 48 kobiet, odebrało dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu mistrza w swoim zawodzie. Dziesiątce prymusów dyplomy wręczyli goście honorowi. Głównym prelegentem był Christian Lindner, federalny minister finansów. Gali towarzyszyła wystawa mistrzowskich prac oraz prezentacje sponsorów (fotoserwis: tutaj).
Tradycją święta mistrzów (Meisterfeier) jest też obecność przedstawicieli władz. Rzemieślnicy zaprosili na galę saksońskich parlamentarzystów, władze Drezna oraz miast i powiatów z obszaru działania Izby, przedstawicieli organizacji politycznych, instytucji państwowych, samorządowych, oświatowych i gospodarczych. W tym gronie znaleźli się także przedstawiciele władz samorządowych gminy Gostyń z burmistrzem Jerzym Kulakiem.
Wieczór poprzedzający galę był okazją do spotkania zagranicznych partnerów z władzami drezdeńskiej Izby. Rozmowy dotyczyły możliwości i zasad dalszej współpracy w obliczu wszystkich wyzwań, jakie obecnie stoją zarówno przed przedsiębiorcami, jak i klasą polityczną na szczeblach centralnym i lokalnym. Jak stwierdził Jörg Dittrich, prezes drezdeńskiej Izby, witając gości z Polski, Francji i Czech, „zwłaszcza teraz ważne jest, aby pokazać naszą jedność. Jeśli będziemy działać razem, przezwyciężymy najgorszy kryzys”.
O konkretnych pomysłach na współpracę rozmawiano kilka godzin wcześniej podczas spotkania w siedzibie Izby. Udział w nim wzięła delegacja SWPPG oraz Agata Kobyłka, przedstawicielka współpracującego ze stowarzyszeniem Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Omówiono założenia, program oraz praktyczne aspekty realizacji projektu, który przewiduje wyjazd studyjny do Saksonii grupy przedsiębiorców z obszaru działania SWPPG – w szczególności tych, którzy zainteresowani są aktywnością na rynkach zagranicznych oraz kooperacją z niemieckimi (i nie tylko) partnerami. Wyjazd ma nastąpić w listopadzie br., a do jego realizacji planuje się wykorzystanie możliwości, jakie stwarza EEN (Enterprise Europe Network) – międzynarodowa sieć organizacji wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.