XII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami

05-05-2015