Znęcanie się nad zwierzętami

Każda osoba, która jest świadkiem znęcania się nad zwierzętami, jest zobowiązana do tego, aby zareagować. Zgłoszenie o takich przypadkach zgłaszamy na Policję, Straż Miejską, Inspekcji Weterynaryjnej lub do organizacji zajmującej się statutowo ochroną praw zwierząt, na terenie gminy Gostyń Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Noe. Najlepiej złożyć zawiadomienie od razu w kilku miejscach