Zwierzęta bez opieki właściciela

W sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu pod numerem tel. 65 575 21 38. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z policją – numer 997 lub 112 lub strażą miejską numer 507 154 706.

Pracownik urzędu miejskiego, policja lub straż miejska powiadomi pracowników lecznicy weterynaryjnej, która ma podpisaną stosowną umowę na wyłapywanie zwierząt, którzy odwiozą zwierzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dalabuszkach, a w przypadku gdy jest chore lub ranne udzielą mu wymaganej pomocy weterynaryjnej.