Fundusze Europejskie 2014-2020

01 sierpnia 2019

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partneróww celu wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt: Gmina Gostyń gospodarczym sercem regionu poprzez działania zwiększające internacjonalizację przedsiębiorstw czytaj więcej
22 czerwca 2018

Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego

Zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Gostyniu. W ramach projektu ma zostać stworzona i wdrożona zintegrowana platforma teleinformatyczna, obejmująca zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami oraz e-usługi na 1, 3, oraz 5 poziomie dojrzałości. czytaj więcej
25 stycznia 2018

Europa inwestuje w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” - „Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenia przydrożne drzew na obszarze Gminy Gostyń”. czytaj więcej
05 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe

„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. czytaj więcej
20 listopada 2017

Zapytanie ofertowe - postępowanie unieważnione

„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. czytaj więcej
06 grudnia 2016

Rewitalizacja dla Gostynia

Gmina Gostyń realizuje projekt pn. „Program Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2016-2023 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin i ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. czytaj więcej