e-SKŁADKA

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca może opłacić jednym przelewem, na jeden rachunek składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

Więcej informacji na temat e-SKŁADKI można znaleźć w ulotce poniżej.

Pliki do pobrania: