Gospodarka odpadami

PSZOK

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gminy Gostyń mogą bezpłatnie oddać odpady (m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe, papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania ze szkła, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe).

W naszej gminie PSZOK działa w Goli (tel. 506 182 246). Mieszkańcy mogą tam przywozić odpady ze swojej nieruchomości w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 14-17 oraz w środy i soboty w godz. 10-14.

Więcej informacji na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można znaleźć tutaj.