Koronawirus: sytuacja w miejskich przedszkolach

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o sytuacji, w dwóch gminnych przedszkolach, w których potwierdzono obecność koronawirusa. W Przedszkolu Miejskim nr 5 na dzień dzisiejszy pozytywny wynik badania na covid-19 uzyskał jeden pracownik, który przebywał od kilkunastu dni na zwolnieniu lekarskim. Po uzgodnieniu z sanepidem, który uwzględnił samoizolację pracownika i po zakończeniu kwarantanny dla tego pracownika, zdecydowano o uruchomieniu przedszkola bez żadnych dodatkowych ograniczeń. W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu na dzisiaj pozytywne wyniki badań otrzymało 3 pracowników placówki. Jedna osoba czeka na wynik testu. W związku z powyższym Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przynajmniej do piątku 25 września 2020 roku pracować będzie w trybie zdalnym edukacji przedszkolnej we wszystkich grupach. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie monitorował rozwój sytuacji i podejmował niezbędne działania w celu ochrony mieszkańców gminy Gostyń.

Jednocześnie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomenduje rodzicom pozostawienie dzieci, uczęszczających do przedszkoli, w domu do czasu powrotu gminy Gostyń do tzw. „zielonej strefy”. Do tego czasu wszystkie miejskie przedszkola będą bezwzględnie przestrzegały tego, aby dzieci chore (np. z katarem, kaszlem, temperaturą) nie uczęszczały do przedszkola.