Planowane wyłączenia prądu

Jak informuje spółka ENEA Operator w najbliższym czasie planowane są następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie naszej gminy:

  • we wtorek 7 września 2021 roku
    w godz. 8.00-13.00: Brzezie nr 312A, działki nr 267/79, 267/81, 267/84 przepompownia ścieków;
  • w środę 8 września 2021 roku
    w godz. 8.00-14.30: Miranowo - cała miejscowość.

Uwaga! Określenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy według oryginalnego komunikatu ENEA Operator Sp. z o.o.