Natura

Malowniczy jest krajobraz ziemi gostyńskiej. Barwne szachownice żyznych pól uprawnych, łąk i lasów, poprzecinane pomorenowymi dolinami, w których wolno toczą się wody Kani i Obry. Teren ma typowo rolniczy charakter, ale doskonale nadaje się na weekendowe wycieczki – zwłaszcza na dwóch kółkach. Wytyczone są szlaki rowerowe, przybywa ścieżek przeznaczonych dla cyklistów.

Północna część gminy należy do Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Lasy są bardzo urozmaicone pod względem gatunków drzew i żyjących tam zwierząt.

Turystyczną atrakcją jest Torfowisko Źródliskowe – rezerwat przyrody położony w pobliżu Starego Gostynia. To prawdziwy raj dla miłośników fauny i flory. Występuje tu około 250 gatunków roślin naczyniowych i zarodnikowych z typowo wykształconym zespołem situ tępokwiatowego. Rezerwat należy do najcenniejszych obiektów przyrodniczych Wielkopolski.

Podczas wędrówek warto też wybrać się w okolice wsi Ostrowo. Ze zbocza niewielkiego wzniesienia podziwiać tu można morenowy krajobraz.

Alicja Jerszyńska - ambasadorka marki Gostyń