System informacji przestrzennej

Pod adresem www.gostyn.e-mapa.net działa System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Gostyń. To tak zwany portal mapowy. Umożliwia on każdemu internaucie uzyskanie podstawowych wiadomości o gruntach, ulicach i adresach na terenie miasta Gostynia i na terenach wiejskich gminy Gostyń.

Portal zawiera  szczegółowe informacje o ewidencji gruntów, siatkę ulic i numerację adresową. W pewnym zakresie skali można również korzystać z ortofotomap, czyli zdjęć satelitarnych. Dostępne są funkcje wyszukiwania adresów i obiektów użyteczności publicznej. Wizualizacja odbywa się na tle aktualnego podkładu mapy ewidencyjnej (gminy, obręby, działki oraz budynki).

Rozwiązanie wykorzystuje serwis WMS (Web Map Service). Pozwala on na bardzo szybki podgląd na tle aktualnych danych ewidencyjnych.

System, funkcjonujący w oparciu o oprogramowanie eGmina firmy Geo-System Sp. z o. o., zawiera moduł noszący nazwę iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych). Służy on do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym w myśl przepisów zawartych w Ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku.