Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny w Dziale Pomocy Społecznej. Kandydaci mają czas do piątku 14 stycznia 2022 roku na złożenie swoich aplikacji.

Do głównych zadań osoby na stanowisku asystenta rodziny należeć będzie między innymi: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi.

Kandydaci muszą legitymować się między innymi wykształceniem minimum średnim i szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną, mile widziane będzie wykształcenie wyższe o specjalności: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną. Mile widziane będą także: otwartość i komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność oraz odporność na stres.

Pełną treść ogłoszenia, a także wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.