Nowe twarze w urzędzie

Wtorek 4 stycznia 2022 roku jest pierwszym dniem w pracy dwóch nowych urzędników. W wydziale Inwestycji pracę rozpoczęła Aleksandra Rybarczyk, a w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy - Maria Pecolt.

Aleksandra Rybarczyk okazała się najlepszą kandydatką w ogłoszonym naborze na stanowisko ds. inwestycji. Ukończyła budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim. Posiada doświadczenie zawodowe w branży budowalnej oraz w administracji samorządowej. Aleksandra Rybarczyk będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowanie i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi z zakresu budowy i przebudowy dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych.

Maria Pecolt zatrudniona została na stanowisku ds. planowania przestrzennego. Ukończyła gospodarkę przestrzenną na Politechnice Warszawskiej. Wcześniej pracowała w Starostwie Powiatowym w Gostyniu i została przeniesiona do Urzędu Miejskiego na podstawie porozumienia między pracodawcami samorządowymi. Maria Pecolt będzie zajmować się prowadzeniem spraw z zakresu planowania przestrzennego, w tym wspomaganiem obsługi procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zakresie jej obowiązków będzie również prowadzenie spraw związanych z ustalaniem numerów porządkowych oraz z nazewnictwem ulic na terenie gminy Gostyń, a także spraw związanych z opiniowaniem wstępnych projektów podziału.