Oferta Stowarzyszenia Dziecko

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Stowarzyszenie DZIECKO, zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Budowanie aktywnych społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego”. Oferta dostępna jest tutaj.