Zgłoś „Debiut Biznesu 2020”

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu prowadzi rekrutację do czwartej edycji konkursu „Debiut Biznesu 2020”. Wydarzenie ma na celu promocję rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu oraz integrację biznesową z samorządem. O ten prestiżowy tytuł  może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który zarejestrował firmę w latach 2018-2019.

Ocenie będzie podlegał pomysł na biznes, działania firmy, technologie i innowacyjność w firmie oraz wpływ działalności firmy na otoczenie.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://fb.me/e/31R9RCKDc. Tam też znajdują się formularze konkursowe.